Vodoinstalace
   Instalační práce byly zadány na základě výnosu MNO č.j. 4.290/Taj.hl.št.ŘOP 1938  stavební firmě Hygiea - Ing. J. Paseka, Moravská Ostrava.
   Dnem 11. březnem 1938 tak měla firma svěřené instalační práce na objektech: K-S 37, K-S 38, K-S 46 a všechny povrchové objekty tvrze Adam. To celé za částku 191 893, 50 Kč.
Hlavním prvkem takové vodoinstalace v pěchotním srubu bylo čerpadlo pro dopravu vody ze studničního vrtu do zásobních nádrží. V případě objektu K-S 37 se jednalo o studnu vrtanou s původní hloubkou 41m, dnes je hloubka přibližně 37m. Zmenšení hloubky má za následek pravděpodobně sesutí pískového filtru, který se nacházel na dně vypaženého vrtu.
   Písek dole zůstal po násilné demontáži ocelových pažnic nejspíše v období okupace ve čtyřicátých letech s cílem získat ocelový materiál.
    Kobka studny byla odstřelena trhavinou a ocelové pažnice rozšroubovány a odvezeny. Tyto destrukční práce nám potvrzují nálezy roztříštěného víka studničního vrtu, které bylo litinové a pocínováno, nebo rozbité části vlastního čerpadla. Nalezena byla i torza dvou kotevních patek, na kterých bylo ukotveno vlastní čerpadlo.
   Čerpadla pro objekty K-S 37 a K-S 38 měla dodat firma SIGMUND, a.s., Olomouc - Lutín
Stát se tak mělo  na základě výnosu MNO č.j.39.980/Taj.hl.št.ŘOP 1937. Všechny sousední objekty potom měly disponovat čerpadly od firmy Antonín Kunz, Hranice.
   Dodávka čerpadel na studny objektů K-S 30 až K-S 36 měla být provedena během II. etapy, na základě výnosu MNO. č. j. 33.957/taj. hl. št. ŘOP 1937. Čerpadla měla dodat firma Ant. Kunz, akc. spol., první moravská továrna na vodovody a pumpy. Tato společnost měla dodávat čerpadla i pro pěchotní sruby v Českých Petrovicích, např. K-S 47 a K-S 48.
   Na vrtané studny pěchotních srubů K-S 37 a K-S 38 dodala čerpadla firma Sigmund a.s. Olomouc - Lutín a to na základě výnosu MNO č. j. 38.980/taj. Hl. št. ŘOP 1937.
   Pro kopanou studnu objektu K-S 46 mělo být čerpadlo dodáno na základě výnosu MNO. č. j. 8194/taj. Hl. št. ŘOP 1938. Tentokrát pro změnu firmou Pumpy Jan Vítěz v Přerově. Montéři této firmy měli ještě pracovat na objektech R-S 54, 74, 75 a 81 a to v rámci IV. Etapy.

                                                                                                                                                   (čerpáno z VHA Praha)
Související :
Guly, tzv. "zápachové uzávěry s mřížkou", do kterých jsou spádovány žlábky na odvod kondenzované vody na stěnách interiéru. Gula má uvnitř litinovou nádobku s uchem na zachytávání hrubých nečistot, která je krytá litinovou mřížkou. Tato sestava vytváří vodní sifon. V případě K-S 37  je gula napojená litinovým potrubím PKN 50 skrz týlovou stěnu a kamennou předlohu do niky v příslušné revisní šachtě.
                                                            ČERPACÍ ZAŘÍZENÍ SIGMUND „ROYAL“

   Jedná se o pomaloběžné pístové čerpadlo, kdy pracovní válec s pístem se nachází uvnitř studny buďto pod hladinou vody, ihned nad sacím košem, nebo i nad hladinou vody s delším sacím potrubím. Nad studnou se nachází pouze litinový stojan s klikovým ústrojím, křížovou hlavou, převody a ručním kolem a elektromotorem. Pístem pohybuje táhlo vedoucí od plunžru uzávěrné hlavy středem výtlačného potrubí. V kobce, která je umístěná pod podlahou se nad studní nachází mechanizmus uzávěrné hlavy (většinou typ UH - 91) s plunžrem a pákou s protizávažím. Dále může být v kobce vzdušník, neboli „větrák“, zpětná klapka výtlačného potrubí, pojistný ventil a u vrtaných studní i uzávěr vrtu s odvětracím sifonem. Pokud bylo čerpadlo Royal součástí automatické vodárny Darling, tak se ještě pod stojanem na uzávěrné hlavě nacházela pístová vzduchová pumpa s pracovním tlakem 4 Atm., poháněná přímo táhlem čerpadla, která s pomocí plovákového ventilu automaticky doplňovala tlak vzduchu ve vzdušníku. Pokud se týká uspořádání převodového soustrojí, tak firma Sigmund nabízela v roce 1938, celkem osm variant, dle způsobu strojního pohonu a hloubky studny, resp. dle použitého pracovního válce. Zde je označení jednotlivých typů:

„Sk“ - jen ruční pohon setrvačníkem a klikou přímo na klikové hřídeli čerpadla

„Sh“ - jen ruční pohon přes převod ozubenými koly v poměru 1:2, nebo 1:3

„F“ - jen motorický pohon bez setrvačníku s předlohovou hřídelí s převody 1:6 + 1:6

„FSk“ - kombinace motorického pohonu a ručního pohonu, ruční pohon přímo na klikové hřídeli

„FSh“ - kombinace motorického pohonu (1:12) a ručního se setrvačníkem (1:3)

„Rh“ - jen pro pohon plochým řemenem s převodem 1:2 až 1:6

„RhSk“ - jako předchozí, plus ruční pohon bez převodu

„RhSh“ - jako „Rh“ ruční pohon s příslušnou úpravou převodového poměru

   Setrvačník s klikou pro ruční pohon bylo možné po odjištění aretace jednoduše sejmout. Druh pohonu, tedy ruční nebo motorický, bylo možné volit přesouváním ozubeného kola na hnací hřídeli v mezích aretace, mezi unášečem ručního kola a unášečem hnacího hřídele motorického pohonu.
   Čerpadlo bylo možné osadit jak na vrtané studny, tak i na kopané. Ovšem výhod Royalu se využívalo především u vrtaných studní malého průměru a s velkou hloubkou. Nejčastěji pro studny hlubší než 10 m malého průměru a tam, kde bylo zapotřebí napájení stejnosměrným napětím, kde nebylo možné použít čerpadla Nautila. Kromě různých převodových a pohonových modifikací se nabízel i výběr pracovních válců, pístů a sacích košů. Podle hloubky studny a složení vody se vybíral vhodný pracovní válec s pístem, standardně především válec PV 309, což byl mosazný válec s litinovým šroubením a litinovým pístem. Varianta PV 309 CM znamenala mosazný válec i píst. Lepší a tehdy nejvýkonnější byly válce s označením PV 310 a PV 310 CM. V případě druhého jmenovaného se jednalo o precizní mosazný válec s mosazným pístem, mečovým ventilem z bronzu, se dvěma koženými manžetami a tento válec byl určen především pro studny s malým průměrem vrtu a hloubkou větší než 30m. Upravená verze válce s označením PV 311 CM spočívala v tom, že výtlačné potrubí mělo průměr o něco větší než průměr vlastního válce, napojení válce na potrubí bylo vyřešeno masivním bronzovým šroubením. Tato modifikace PV 311 CM umožňovala vytažení samotného pístu s táhlem pro případnou opravu, bez nutnosti demontáže výtlačného potrubí. Válce uvedených typů se dodávaly výhradně ve čtyřech průměrech: 64, 76, 89 a 102 mm. Písty se dělily na dvě hlavní varianty, se zavěšením na čep (Pi-251), a nebo se závitem 1/2“W k našroubování táhla přímo (Pi-252). Lepší píst pro hluboké studny, který měl již dvě těsnící manžety, byl označován jako Pi-252/II. Uvnitř každého pístu se nacházela nutně bronzová zpětná klapka, která pulsovala dle pohybu pístu ve válci. U speciálních čerpadel Royal dodávaných pro vojenské stavby, kde hloubka studní dosahovala i přes 50m se používal píst opatřený třemi manžetami, aby bylo dosaženo uspokojivého výkonu čerpadla.

Některé technické údaje čerpadla Royal:

výška stojanu - 980 mm

průměr setrvačníku - 975mm

průměry řemenic pro plochý řemen - 400, 500 a 600 mm

zdvih klikové hřídele - 160 mm

sací potrubí - pozinkované 5/4“

výtlačné potrubí - pozinkované 6/4“ (u válce PV 311 dle

průměru pracovního válce)

táhlo - pozinkované 3/8“

ložiska klikového hřídele - bronzová, mazání syst. Štauffer

   Čerpadla Royal se dodávala s různými elektromotory. Základní označení se uvádí: Royal F3 pro třífázový proud, nebo Royal F1 pro jednofázový proud. S motorem zakrytým proti kapající vodě (EKO), jednofázovým motorem střídavým (EJO) a se stejnosměrným motorem (ESO). U motorů jednofázových byl rotor opatřen rozběhovou odstředivou spojkou pro lepší spouštění. Ve všech případech, kdy byl motor namontován přímo na stojanu, byl převod přes dvojici soukolí s celkovým poměrem 1:12. V nabídce se uvádějí dvě výkonové varianty motorů, a to: 0,75 PS a 1 PS. U atypických čerpadel byl výkon motoru i vyšší, např. 1,1KW.
   Podívejme se nyní, jakých výkonových parametrů čerpadla Royal dosahovala. Zaměříme se na nejrozšířenější typ, a to „FSh“. Výkon se mění s hloubkou studny a průměrem pracovního válce. U motorického pohonu s motorem 1 PS, který otáčel klikovým hřídelem min. 39ot./min. je to: 20ltr./min. do hloubky 65m u válce 64mm. U válce 76mm je to 28 ltr./min. do hloubky 50m. U válce s průměrem 89 mm bylo čerpáno 39 ltr./min., ovšem již jenom z hloubky 38m. U ručního pohonu bylo nutné dosáhnout setrvačníkem otáček cca. 45 ot./min. Potom s válcem 64 mm, bylo načerpáno z hloubky 65 m 7,7ltr./min., u válce 76mm z hloubky 50 m 10,8 ltr./min. a u válce 89 mm to bylo 15ltr./min z hloubky 38m. Nutno podotknout, že ruční čerpání většího množství vody představovalo značnou námahu a nejspíš by bylo zapotřebí, aby se obsluha u kola střídala. I tak se jednalo o efektivní čerpání vody i ze značných hloubek.
   A kolik takové čerpadlo stálo? Levná záležitost to tehdy nebyla a každý hospodář, který se rozhodl si pořídit „Mercedes“ mezi čerpadly, tak musel sáhnout hlouběji do svých dlouhodobých úspor. Při pohledu do ceníku z třicátých let se dozvídáme následovné. Jako modelová situace nám poslouží studna hluboká 37 m, s válcem o průměru 89 mm. Cena byla 3588,- Kč bez setrvačníku, elektromotoru, tlakového spínače, olejového relé a pochopitelně bez rezervoáru. Setrvačník pro ruční pohon s vysouvacím převodem byl za příplatek 210,- Kč. Kompresorek 4 atm, za příplatek 60,- Kč a tlačný vzdušník s „T“ kusem za příplatek 106,- Kč.
Čerpadlo Royal F3 EKO, typ FSh vyrobené v třicátých letech pro domácí vodárnu v civilním provedení. Stejné čerpadlo bylo namontováno na studni pěchotního srubu K-S 37 "na rozhledně" v roce 1938. Vojenské provedení
se lišilo jen úpravami, které laickému oku zůstávají nerozpoznané. Především barvou, způsobem napojení stojanu na čerpací zařízení, zesílením některých dílů apod.. Čerpadlo na fotografiích je renovováno do původního stavu a funkční. Jako velmi vzácně nescházejí kryty ozubených kol, ani litinové víko klikové skříně. Rovněž setrvačníkové kolo s klikou je původní a opatřené otvory pro šrouby plechového zakrytí.
Motorový automat Sigmund "HMG"
Podařilo se nám získat dobovou klozetovou mísu nízkého typu. Jak můžete vidět  i na stránce katalogu z roku 1930 fy. Roedl. Mělo by se tedy jednat o vzor "Sharp", jak se v katalogu mísa nazývá. Pro srubové záchody by se spíš hodil vysoký vzor. Ovšem ještě bude nutné odkrýt původní niky pro konzole v kabinkách K-S 37, které jsou dnes zakryté.
KVH Adam >Diagram objektů >Těžké objekty >K-S 37 "na rozhledně" >Vodoinstalace >
[Projektování objektu][Vybavení objektu][Výstavba objektu][Výzbroj][Filtroventilace][Elektroinstalace][Vodoinstalace][Pojítka][Pozorovatelny dělostřelectva][Pancéřové zvony][Posádka][Rekonstrukce]
---Čerpadlo na vodu------Renovovali jsme------Rekonstrukce - Umývárna---
 Popelník Těžítko
 (foto z archivu K-S 37)  (foto z archivu K-S 37)
 (kopie poskytl J. Svoboda)  (kopie poskytl J. Svoboda)
 (foto z archivu K-S 37)  (foto z archivu K-S 37)
 (foto z archivu K-S 37) (foto z archivu K-S 37)
 
Skrýt menu
Aktualizováno:
1.Říjen 2022 v 14:25
Počasí Mladkov - Petrovičky - Slunečno.cz
Webové kamery (TTNET)
Vytisknout
Mapa webu
Diagram objektů
Nahlásit chybu nebo nás kontaktovat
MENU
Klikni