Pancéřové zvony
   Jak již bylo zmíněno srub měl původně tři pancéřové zvony, všechny byly v době okupace německou armádou vyjmuté ze zvonových šachet odstřelem, na tyto práce byli najati dělníci jež většinou pocházeli z blízkých vesnic. K dispozici jim byly vrtačky, sbíječky, příslušné náloživo a kleště na armaturu. Spolu s pancéřovými zvony byly demontovány i střílna pro  kanon PÚV vz. 36. a střílna pro kulometné dvojče, které osazeny v pravé střelecké místnosti měly postřelovat překážkové pásmo směrem k objektu K-S 36 „pod adamem“.
    Levý pěchotní zvon pro sólo těžký kulomet o hmotnosti 21, 5 t, nesoucí číslo 78. byl osazen 27. 4. 1938, prostřední zvon byl dělostřelecký pozorovací,  nesl číslo 153, vážil 19, 8 t a dělníci jej osadili 2. 5. 1938. Jedním z hlavních úkolů pozorovatele bylo předávání informací pro řízení paleb baterie v objektu K-Am-S 43 „Veverka“. Pravý pancéřový zvon byl určen jako stanoviště pro střelce z lehkého kulometu vz. 26., měl rovněž jako levý čtyři střílny a číslo 33, jeho hmotnost činila 20, 2 t a osazení se datovalo ke dni 29. 4. 1938. Z vytržených a odvezených pancéřových zvonů se nedochovalo nic, co by nějakým způsobem mohlo mapovat stav dokončení vnitřního zařízení těchto prvků před zářím 1938. Pouze prázdné nepoužité otvory v kruhových šachtách zvonů hovoří o rozpracování díla. V šachtách levého a pravého zvonu jsou montážní otvory pro kotvy podlážek dosekávány dodatečně a pruty armatury vyřezávány. Rovněž pamětníci, kteří zde v kritických dnech Mnichova konali vojenskou službu, vzpomínají, že zvony neměly žádné žebříky a rovněž podlážky a lafetace nebyla dodána. V dobové dokumentaci se dočteme, že materiál pro vyzbrojení pěchotních zvonů byl již dovezen do vlakového nádraží v Lichkově, zbývalo zřejmě pár dnů do vlastní montáže, ke které již z časových důvodů nedošlo.
    Při rekonstrukčních pracích v roce 2006, konkrétně při opravách čelní stěny srubu K-S 37, zrovna v místě šachty prostředního zvonu ZP se podařilo nalézt takovou maličkost jako utrženou hlavu zápustného šroubu, který držel v pozorovacím zvonu na několika místech tzv. „pancéřovou košilku“ - dodatečný vnitřní pancíř. Tento kousek šroubu, který je dnes umístěn v expozici, je jediným kusem železa ze všech tří zhruba dvacetitunových zvonů, který na objektu zůstal.
Všechny tři pancéřové zvony byly odlity ve slévárnách Vítkovické horní a hutní těžířstvo.
Související :
Vrt pro uložení nálože "Donarit", na ochraném límci levého zvonu ZD na K-S 37. Vrty z období těžby pancéřového materiálu ve čtyřicátých letech nejsou vždy roztržené výbuchem.
Nálož Donarit, tedy její zvětralé zbytky, které se dochovaly do nedávna ve spodní části vrtu u pravého zvonu ZN na K-S 37. Při objevení byly ještě čitelné nápisy natištěné na papírovém obalu.
reklama z časopisu Železniční revue 1924
KVH Adam >Diagram objektů >Těžké objekty >K-S 37 "na rozhledně" >Panceřové zvony >
---Likvidace opevnění na Adamu za okupace------Pancéřové zvony K-S 37 - rekonstrukce---
[Projektování objektu][Vybavení objektu][Výstavba objektu][Výzbroj][Filtroventilace][Elektroinstalace][Vodoinstalace][Pojítka][Pozorovatelny dělostřelectva][Pancéřové zvony][Posádka][Rekonstrukce]
Originální střílnové vložky ze zvonu pro lehký kulomet. Je až obdivuhodné, jak vzácně jsou zachovalé některé exempláře.
Střílny jsou všechny původně ze zvonu odolnosti II.
Skrýt menu
Aktualizováno:
1.Říjen 2022 v 14:25
Počasí Mladkov - Petrovičky - Slunečno.cz
Webové kamery (TTNET)
Vytisknout
Mapa webu
Diagram objektů
Nahlásit chybu nebo nás kontaktovat
MENU
Klikni