Rothflössel (Czerwony Strumień)
   Pokud jste někdy náhodou zabloudili podél česko-polské hranice nad osadou Čihák, jistě víte
proč potůček, který zde hbitě protéká dospěl k názvu Červený. Rulové horniny se zde
prolínají s načervenalou vrstvou Permského pískovce, jež v nedalekém lomu dával kdysi
práci mnohému kameníkovi. Právě tato kamenitá zem omílána průzračnou vodou, která nedaleko
vyvěrá v malé mokřině doslova září oranžovo-červenou barvou. Právě podél tohoto potůčku
bychom ještě koncem druhé světové války našli osadu Červený potůček.
ROTHFLÖSSEL (Czerwony Strumień)
   Vesnice byla založena na konci šestnáctého století. V roce 1840 čítala místní populace
obyvatel 130 lidí. Dále zdroje hovoří následovně:v roce1933 - 77 lidí, v roce 1939 - 69 lidí.
Území bývalé a dnes již prakticky zaniklé osady Rothflössel se nachází v Bystřických horách
v Polsku, přímo na hranici s tehdejším Československem. Osada byla položena přibližně v 690 m.n.m.
   Asi v polovině osady se nacházela kaplička z osmnáctého století, před touto kaplí stál ještě v devadesátých letech dvacátého století kamenný kříž z roku 1733, který byl později přemístěn do obce Kamienczyk před tamní dřevenný kostel. Ze samotné kaple zůstalo dnes již pouze obvodové zdivo s uvnitř spadlou trámovou konstrukcí krovu.
   Sousední obce jsou: na severozápad Lesica a dnešní Čihák, na jihovýchod Smreczyna a Kamieńczyk. Přes hranice leží v podhůří Orlických hor obec České Petrovice. Na severu se za obcí vypíná 713 m vysoký vrch Bochniak (dříve Salz Kuppe, což v překladu znamená solná hora, solný vrch). Poblíž obce bychom nalezli pískovcové povrchové lomy.
   V této příhraniční horské osadě bychom svého času nalezli mnoho významných rodáků. Roku 1764 v prosinci se zde narodil Joseph Knauer budoucí biskup ve Vratislavi . Jeho rodiče John Knauer a Terezie (rozená Luxová) byli kolonisté. I přes jejich obyčejný původ mohl Joseph studovat na Katolickém gymnásiu v Mittelvalde, na toto studium si vydělával jako sborový zpěvák a soukromý učitel. V roce 1837 šel studovat teologickou fakultu a 27.8. 1841 obdržel čestný doktorát a v katedrále ve Vratislavi byl zvolen knížetem biskupem. V úřadu biskupa ovšem nebyl dlouho již 16.5. 1844 umírá a byl pohřben při oslavách Nanebevstoupení Páně ve Vratislavi v katedrále před oltářem sv. Vincenta. Dalším zajímavým rodákem pocházejícím z této osady byl například Franz Hornich. Kameník, který byl osloven Josephem Williamem Earlem z Nostitz, aby roku 1776 zhotovil sochy a rokokové schodiště při vstupu do chrámu Nanebevzetí panny Marie v Neratově. Práci přijal a dokončil sochy sv.Josefa, apoštola Tomáše, sv.Barbory a sv. Terezy. Dnes je schodiště přemístěno v areálu zámku Skalka.
   Při vymezení hranic po druhé světové válce byla obec zcela evakuována a hraniční pásmo vedoucí katastrem obce bylo rozoráno a jinak terénně upraveno. Dnes z osady zůstaly pouze zbytky základů obytných a hospodářských staveb někde i kamenné obvodové zdivo. I přes skutečnost, že větší část osady byla devastována. Můžeme ještě dnes rozeznat zbytky zahrádek, přístupových cest, nebo zbytky odpadních jímek a pod.

zpracoval: Petr Minář 2010 (zdroj: převážně polské internetové stránky)
foto: Petr Minář 2010
KVH Adam >Menu >Z okolí Adamovy hory >Röthflossel (Czerwony Strumień) >
[Mladkov][České Petrovice][Petrovičky][Steinbach][Rothflössel][Rokytnice v Orlických horách]
Skrýt menu
Aktualizováno:
1.Říjen 2022 v 14:29
Počasí Mladkov - Petrovičky - Slunečno.cz
Webové kamery (TTNET)
Vytisknout
Mapa webu
Diagram objektů
Nahlásit chybu nebo nás kontaktovat
MENU
Klikni