Střílny
KVH Adam >Diagram objektů >Těžké objekty >K-S 37 "na rozhledně" >Rekonstrukce >Střílny >
[Umývárna a WC][Strojovna][Filtrovna][Ubikace][Vchod][Ochranné příkopy][Pancéřové zvony][Stropní deska][Střílny]
Montáž střílny pro L1

Spodní díl
Přední díl
Horní díl
   Před nějakým časem se současné posádce K-S 37 podařilo dopravit do pravé střelecké místnosti tři hlavní části pancéřové střílny pro 4,7 cm kanón. Původní střílna zde osazená byla vytržena za okupace a otvor byl zabetonován po celé desítky let. Po zahájení rekonstrukce K-S 37 byl postupně technologický otvor pro střílnu opraven do původního profilu a uzavřen ocelovým plechem.
   Byla to poměrně náročná  akce, jedná se totiž o originální prvek, který byl dodatečně dokompletován pro německé pevnosti v zahraničí. Střílna byla pravděpodobně poskládána z částí, které byly vytržené po roce 1938 na ČS opevnění  a jako součást druhé série vyexpedována z plzeňské škodovky. Střílna měla následně sloužit pro lafetování originálního kanónu 4,7cm PAK m.36. V případě tohoto exempláře bylo místo určení v opevnění na pobřežních plážích ostrova Jersey (Normanské ostrovy v Lamanšském průlivu). Zde měly tyto zbraně němcům posloužit jako obranný prostředek proti spojeneckému loďstvu. Vzhledem k destrukčním vlivům mořské vody byly některé tamní pevnůstky poškozené erozí a některé musely dokonce ustoupit moderní zástavbě. Shodou okolností byla právě střílna s číslem 377 zachráněna s dalšími pozůstatky opevnění tamními historiky pro muzejní účely. Následně skončila nevyužita v depozitáři Muzea okupace na sousedním ostrově Guernsey. Právě díky pomoci některých lidí, se podařilo vyjednat vše potřebné k získání a následnému legálnímu dovozu zpět k nám do ČR. Sluší se, abychom na tomto místě všem lidem, kteří nám pomáhali,  poděkovali za spolupráci.  Po složitém vyřízení potřebných dokumentů byla cesta k návratu střílny volná. Samotná výprava na ostrov byla velmi dobrodružná a ještě pestřejší byla zpáteční cesta s nákladem, který budil pozornost zejména při celních kontrolách na hranicích.
   Po dovezení  domů byly postupně všechny tři díly otryskány a opatřeny antikorozním nátěrem. Velmi zdlouhavé bylo postupné dovezení částí na objekt a následné manipulování až do kasematy. Díky členitosti K-S 37 byla tato činnost velmi zajímavá a mnohdy náročná na přípravu. Používali jsme zcela původních metod. Jediná mechanizace byl řetězový zvedák „hupcuk“ a jeho kolegyně „kočka“.   Pro zhotovení manipulačních konstrukcí jsme používali dřevo, kramle, řetězy a ocelové pláty. Největším pomocníkem nám byly tradiční trubky sloužící jako valivý element.
   Následovaly přípravy na smontování dílů v celek o hmotnosti cca 1440 kg. Přímo ve střelecké místnosti probíhalo strojní frézování otvorů pro šrouby, prořezávání zarezlých závitů pro šrouby M24  a M16, obnovení některých poškozených závitů a montážních otvorů. Posléze byla v místnosti sestrojena konstrukce k zavěšení známého „hupcuku“ a následovalo vlastní pasování a sešroubování  dílů. Zámečnické práce ztěžovala zrnka písku zarostlá ve vrstvách rzi a tvořící tak neskutečně odolnou skořápku zejména na nepřístupných místech.  Veškeré nástroje tak doslova prodělaly zkoušku ohněm.
   Po dokončení příprav byla střílna pracně smontována. V kasematě se tak naskytl neuvěřitelný pohled, který naposledy viděli montéři při osazování té původní v roce 1937. Na dřevěných přípravcích tam stála střílna smontovaná v „palné výšce“ a připravena k osazení a následnému zabetonování.
   Následovaly další,  několik  týdnů dlouhé přípravy na vlastní osazení střílny do stěny. Na místo jsme dopravili šestimetrové traverzy, tyto nám měly posloužit jako lyžiny pro pojezd, na kterém jsme střílnu chtěli posunovat. Sešroubované traverzy výztuhami spočívaly na dřevěných kozách, z nichž  jedna měla být heverem nadzdvižena a uvolněná střílna mohla být zvedákem posouvána směrem do stěny. Komplikace působil neuvěřitelný průhyb a deformace obou traverz po zatížení střílnou. Zhruba za půlden byla střílna na místě. Provedli jsme podložení kovovými profily, vyrovnání pomocí vodováhy ve všech potřebných úrovních a následné posouzení lícování s venkovní a vnitřní stěnou.
   Prakticky neprodleně byla poté střílna zabetonována kvalitní betonovou směsí s podobným složením jako původní zálivka a zvenčí byla partie omítnuta voděodolnou stříkanou omítkou.
Případný kolemjdoucí,  možná laik ani nepozná, že na objektu K-S 37 je něco nového.  Ti, kteří pravidelně navštěvují  lokalitu a znají historii opevnění, možná si pomyslí: „takhle to  vypadalo naposledy před pětasedmdesáti lety!“.

   Posádka K-S 37 děkuje za vstřícnost a ochotu Muzeu okupace Guernsey, zejména panu Richardu Heaume.
Betonáž střílny pro L1
Pohled střílny L1, M zevnitř Pravé střílny Pravé střílny Pravé střílny Průraz M zevnitř
Kryt M zvenku Rozmontovaný rám střílny. Na fotografii jsou tři základní části, které po smontování disponují hmotností cca 1450 kg. Spodní díl střílny. Povšimněte si víčka uprostřed, které zakrývá otvor pro pivotový čep. Přední neboli venkovní díl střílny pro  4,7 cm kanón. Na fotografii je zachycena při transportu do objektu K-S 37 „Na rozhledně“. Na snímku je patrné, že místa nebylo zrovna na rozdávání. U všech dílů střílny platí, že manipulace v prostorách chodeb vychází jen s několika centimetrovou rezervou. Vrchní část střílny ve vchodové partii objektu K-S 37 „Na rozhledně“.
Skrýt menu
Aktualizováno:
10.Březen 2024 v 9:47
Počasí Mladkov - Petrovičky - Slunečno.cz
Webové kamery (TTNET)
Vytisknout
Mapa webu
Diagram objektů
Nahlásit chybu nebo nás kontaktovat
MENU
Klikni